خلفای راشدین در آیینه شعر ایران زمین:


🌿 🌿:
خلفای راشدین در آیینه شعر ایران زمین:

🌻🌻


۱- 🎋فردوسي 🎋چه زيبا مي فرمايد:
که خورشيد بعد از رسولان مه
نتابيد بر کس ز بوبکر به
عمر کرد اسلام را آشکار
بياراست گيتي چو باغ بهار
پس از هر دو آن بود عثمان گزين
خداوند شرم و خداوند دين
چهارم علي بود و جفت بتول
که او را به خوبي ستايد رسول.


🌻🌻


[ بازدید : 103 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

ادامه مطلب

[ دوشنبه 26 تير 1396 ] [ 14:40 ] [ مولوی ابراهیم ]

حضرت علی(رض)”


مومن کیست؟

“هفت خصلت مومن ازحضرت علی(رض)”
✨مومن کسی است که:
۱- کسبش حلال است.
۲- اخلاقش مهربان و رئوف است.
۳- قلبش سالم از کینه و کدورت است.
۴- زیادی مالش را انفاق کند.
۵- زیادی سخنش را نگه می دارد.
۶- مردم از شرّش در امان باشند و به خیرش امیدوار.
۷- و او از خود درباره دیگران انصاف می دهد


[ بازدید : 112 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 20 تير 1396 ] [ 23:55 ] [ مولوی ابراهیم ]

شخصیت عمربن الخطاب از دیدگاه علی شریعتی...